تادااِکس2018 / بازگشایی

بازگشایی از تادااکس

افتتاحیه‌ی هشتمین دوره‌ی تادااکس با درون‌مایه‌ی «پیدا و پنهان» و با حضور بیش از ۴۰ شرکت‌کننده‌ی ایرانی و بین‌المللی از ۱۰ کشور در دو فضای گالری محسن و مرکز نبشی برگزار خواهد شد.

مکان نمایش: گالری محسن و مرکز نبشی | زمان: جمعه آبان ۱۶:۰۰ - ۲۲:۰۰