سخنرانی های ِلیزر از

دوشنبه 19:00 تاتر مستقل تهران
event5

سخنرانی های ِلیزر برنامه ی بین المللی لئوناردو برای گردهمایی های عصرگاهی و بین المللی است که هنرمندان و دانشمندان را در فضایی غیررسمی به ارائه ی دستاورد های شان و صحبت درباره ی آنها دعوت می کند. هدف ِلیزر فراهم کردن چشم انداز برای عموم مردم از محیط فرهنگ ِی یک منطقه و پرورش ارتباطات میان رشته ای است. حسن عشایری،لیلی ماحوزی،هادی مرادی،امیر نصری،سروش قره باغی

  • گالری

اطلاعات:

شروع:
دوشنبه ۱۳ آذر 19:00
دسته بندی رخداد:
سخنرانی
محل برگزاری:
تاتر مستقل تهران