تادااِکس2018 / ویوید کیو

ویوید کیو از وحید قادری و راضیه کوشکی خانه شماره ۴

این اجرا حاصل تجربياتی است كه در چند سال گذشته به دست آمده است؛ تجربياتی كه بيشتر در تلاش برای ارائه ی فضاها و تفكرات شخصی، روياها و خاطرات شكل گرفته اند. برای موسيقی اين اجرا نمی شود يك سبک مشخص تعيين كرد. موسيقی اين اجرا در عين حال كه از قاعده ی مشخصی پيروی نمی كند، ملهم از سبك های مختلف موسيقی الكترونيك و گاهی موسيقی فولكلور ايرانی به ‌خصوص موسيقی جنوب ايران است. بخش دیداری اين اجرا، تصاويری انتزاعی خواهد بود كه غالب آنها از آرشيو عكس ها و ويدئوهای شخصی ساخته شده اند. با همکاری خانه شماره ۴
www.houseno4.org


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: دوشنبه آبان ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰