تادااِکس2018 / نمای کلی

نمای کلی از آنابل پلی و هوگو آرسیه

«نمای کلی» یک اجرای دیداری‌شنیداری است متشکل از موسیقی الکترونیک و ویدیوی زایشی (سه‌بعدی). آنابل پلی با یک دستگاه الکترونیکی موسیقی زنده اجرا می‌کند. موسیقی بین الکترونیک، الکترواکوستیک، وزوز و نویز در نوسان است. صدا، توده ‌های آشفته یا ضربانی و طنین‌های احاطه‌کننده به یک سطح صوتی سه‌بعدی واکنش‌گر ساخته‌ی هوگو آرسیه متصل و براساس پارامترهای موسیقایی متحرک ‌شده ‌اند. بعضی از صداها این سطح را دیستورت می‌کنند و بعضی دیگر رنگ ‌هایی را تولید می‌کنند که روی آن پراکنده می‌شود. «نمای کلی» شبیه به یک ادیسه است؛ یک انرژی کمابیش هسته‌ ای که ادراک ما از فضا را به‌ هم می‌ریزد، وضعیت ما در جهان را به پرسش می‌کشد و تاروپود پیوند دهنده‌ی جوهر و وجود و کائنات را متشنج می‌کند. موسیقی و تصاویر از طریق هم ‌افزایی نیرویی به وجود می‌آورند که گاه خلسه آور و گاه آشفته است و ما را به عبور از دیوار صدا هدایت می‌کند؛ امری خیره‌کننده، تا درنهایت به دیگرسو برویم. من با «نمای کلی» به کاوش در انگاره‌ی جنبش، جابه‌ جایی و تغییر از طریق سفر، ادیسه و خواست درونی ادامه دادم. فضای خصوصی، فضای جغرافیایی و فضای نجومی از نانو تا ماکرو پژواک ‌دهنده‌ی یکدیگرند. برای وارد کردن یک طرح ادراکی جدید به این تحقیق از هوگو آرسیه خواستم تا یک سطح صوتی سه‌بعدی واکنش‌گر بسازد. «تاثیر نمای کلی» رابطه‌ی ما با هستی را در مقیاس کائنات به پرسش می‌کشد. انگاره‌ی دگرگونی از نقطه ‌نظر یک فرد و هم‌چنین تغییر وضعیت مهم‌ترین بخش تحقیق من هستند. من می‌خواهم «تاثیر نمای کلی» را به تجربیات دیگری از قبیل تجربه‌ی لحظه‌ی مرگ، مراقبه، سفر و یا تحولاتی که انسان در طول زندگی تجربه می‌کند تسری دهم. این تجربیات حس آگاهی، زمینه‌ی ادراکی، دریافت ما از دانش، وضعیت ما نسبت به جهان و به‌طور وسیع ‌تر نسبت به کائنات را تغییر می‌دهند. این روندهای گوناگون به تحقیق ترکیبی من که متشکل از جمع ‌آوری ماژول ها، فیلترها و دیستور شن هاست جان می‌دهند.


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: دوشنبه آبان ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰