تادااِکس2018 / سخرانی لیرز تهران شماره ۳

سخرانی لیرز تهران شماره ۳ از پروژه های مرطوب

دکتر هادی مرادی

اخلاقیات و هوش مصنوعی


دکتر رضا خسروآبادی

محاسبات عاطفی

دکتر علیرضا زمانی

گیمیفیکیشن


مهران داوری

کد‌-آگاهی


دکتر پژمان نوروزی

روایتورود برای عموم آزاد است . 


مکان نمایش: اتاق نشست آوا طبقه ۱+ | زمان: سه شنبه ۲۲ آبان ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰