تادااِکس2018 / ساختن بعد از تخریب

ساختن بعد از تخریب از ماریا فقیهی، محمدرضا اسماعیلی، پویان احیائی

«هر تخریب شروعی برای ساخت و ساز دوباره است» پس از انفجارِ انرژیِ طبیعت و تخریب، انرژی خود را با محیط تطبیق می دهد و دوباره شروع به حرکت می کند تا جایی که دیگر در قالب محیط نمی گنجد و باز هم به دلیل حرکت ذاتی خود به مرحله ی انفجار نزدیک می شود. الگویی مشابه در انسان و موجودات و طبیعت و تاریخ تکرار می شود؛ اگر لحظه ی تخریب را حس کنی متوجه جریان میشوی!


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: سه شنبه آبان ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰