تادااِکس2018 / میدان بُردار

میدان بُردار از فرکشن

در اجرای دیداری «میدان بُردار» به کندوکاو درباره‌ی دخل ‌و تصرفِ لحظه ‌ای یک جریان بُرداری ساده و مینیمال می‌پردازم که صدا آن را به ‌عنوان قصیده‌ ای برای «هنر دگرگونی» تغییر داده است. این اجرا بر تغییرات زنده ‌ی تصویر به‌ وسیله ‌ی صدا و خلق اشکال سه‌بعدی غیرمنتظره درلحظه اتفاق می‌افتد که به‌ سبب جابه‌جایی دوربین مجازی شکل می‌گیرند. بخشی از اجرا به ‌صورت بداهه است. اجرای زنده در این شرایط انتخابی چشمگیر است، به ‌عنوان میراث فرهنگ موسیقایی پر از سروصدا (نویز) و تجربه‌ی من.


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: سه شنبه آبان ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰