سخرانی های لینز و وی سی یوآرت قطر از

سه شنبه 22:00 تاتر مستقل تهران
event5

دانشگاه هنر لینز
رسانه ی زمان محور و تعاملی رشته ای تمام وقت در مقطع کارشناسی در دانشگاه هنر و طراحی لینز است که به معرفی حرف های و همه جانبه و دسترسی به نظریه، تکنیک و طراحی رسانه های دیجیتال می پردازد. بنابراین، این رشته ترکیبی است از نقطه ی کانونی و مکمل رسانه های زمان محور و تعاملی. با همکاری تادااکس و دانشگاه لینز آثاری از دانشجویان این رشته به راهبری پروفسورگرهارد فونک در بخش ویژه ی فستیوال تادااکس ۲۰۱۷ به نمایش گذاشته شد. این آثار شامل چیدمان، آثار تعاملی و مجموعه ای از فیلم ها در گالری محسن بود

وی سی یو آرت قطر
دانشکده ی هنر ویرجینیا کامن ولث در قطر (وی سی یوآرت قطر) شعبه ی دانشکده ی هنر دانشگاه ویرجینیا کامن ولث در شهر ریچموند ایالت ویرجینیاست. این پروژه که از برنامه ی طراحی هنرهای زیبای VCUQatar به نمایش درآمده است، مجموعه ای از عودسوزهای سفالی را به نمایش می گذارد که با چاپ سه بعدی ساخته شده اند. این پروژه، همکاری مشترک با حضور اساتید و دانشجویان، شامل کارگاه ی در تورین بود که دانشجویان در آنجا با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی گرس هاپر و چاپگر سه بعدی، عودسوزهای سفالی طراحی کردند. طرح ومفهوم این پروژه ترکیب جنبه ی فرهنگ سنتی عودسوز بافناوری های نوین بود .

  • گالری

اطلاعات:

شروع:
سه شنبه ۱۴ آذر 22:00
دسته بندی رخداد:
سخنرانی
محل برگزاری:
تاتر مستقل تهران