تادااِکس2018 / پروژه ی «نیبیرو»

پروژه ی «نیبیرو» از آنوناکی سیگنال و حامد حیدری

موضوع این اجرا رابطه ‌ای است که انسان امروزی که در کلان ‌شهرها و جوامع مدرنیزه و صنعتی شده زیست می‌کند با احوال و عوالم غیرامروزی و غیرمصرف گرایانه می ‌تواند برقرار سازد. در این اجرا انسان امروزی به فضاهایی سفر می کند که در زندگی روزمره و در میان اشتغالات مادی خود، شاید از آن‌ ها دور شده باشد؛ فضاهایی مانند حضور در معماری ایرانی، اعماق سرد فضا و همچنین طبیعت سبزی که خود را از آن محروم ساخته ایم. این رابطه با عوالم غیرماتریالیستی انسان شرقی که در اعصار گذشته در جوامعی که دارای فرهنگ ایرانی اسلامی بوده ‌اند با تربیت حلاج ‌ها، حافظ‌ ها، ابوسعید ابوالخیرها، مولوی‌ ها، خیام ‌ها و دیگران بیشتر و بهتر قابل لمس و احساس بوده است. پس از غلبه ی فرهنگ امروزی غربی بر جهان که هیولایی از ترکیب اخلاق رومی و خود برتر بینی اروپایی پس از رنسانس و انقلاب صنعتی است، همه ملزم هستند که خود را اسیر این دنیا بدانند و بیشتر و بیشتر در زندگی روزمره ی خود غرق شوند و روح خود را به ماشین بفروشند؛ غافل از اینکه قرار بر این بوده ماشین در خدمت انسان در بیاید نه اینکه انسان به خدمت ماشین ‌ها درآید و رفتاری پست ‌تر از آنان از خود نشان دهد. همچنین پیوستگی بخش‌ های مختلف این اجرا به این دلیل است که انسان امروزی دچار روزمرگی ‌ای شده که هر روز آن به روز قبل می ماند و قابل تمیز دادن نیستند. هر روز به کسالت روز قبل و حتی کسالت بار تر بهگونه ‌ای که دیگر گذر ایام احساس نمی‌شود. ما با یک کل پوچ و بی معنی و ماشینی طرف هستیم. شاید تنها راه فرار از این زندگی قرن بیست و یکمی بازگشت به فضاهایی است که انسان به دست خود، خود را از آنان محروم ساخت تا شاید بتواند عطش سیری ناپذیر خود به مادیات، این سیاه چاله که همه چیز را می بلعد برطرف سازد. این اجرا نشان خواهد داد که او در چه راهی قدم گذاشته است.


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: چهارشنبه آبان ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰