تادااِکس2018 / خانه ی من چادر من است

خانه ی من چادر من است از میشائل شیفل

«خانه ی من چادر من است» درباره ی سفر است: سفر بین شهرها، فرهنگ ها و بین ژانرهای موسیقی. «خانه ی من چادر من است» تاملی شخصی است در مورد شتاب و ناپیوستگی زندگی یک مسافر.


با همکاری خانه شماره ۴
www.houseno4.org


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: پروژه بام، گالری محسن | زمان: جمعه آبان ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰