تادااِکس2018 / متغیر

متغیر از نریمان علی اکبر و محمد رجبی خانه شماره ۴

«متغیر» عنوان پروژه ی دیداری شنیداری نریمان علی اکبر، معروف به لیمن، و محمد رجبی است. هدف از ساخت این اثر، خلق لحظات خلسه، شعف، تعمق و حتی ترس برای مخاطبان از طریق الگوهای ریتمی و فضاسازی های صوتی به همراه تجربه ای بصری است که سعی در انتقال مفهوم تغییر دارد. این اجرا با الهام از شعر «تغییر» پرسی بیش شلی خلق شده است.
تغییر

ما ابرهایی هستیم که ماه نیمه شب را چون نقابی می پوشاند؛

چه بی قرار می دوند، می درخشند و می لرزند،

تاریکی را مثل برق در می نوردند! ــ با این حال چیزی نمی گذرد

که شب همه چیز را فرا می گیرد و آنها ناپدید می شوند:


یا همچون چنگی فراموش شده که سیم های نا کوکش

به هر زخمه پاسخی متفاوت می دهند،

هر ضربه ای که بر پیکر نحیفش فرود می آید

نوایی دگرگونه را از نهادش بر می آورد.


می آساییم ــ رویا می تواند خواب را مسموم کند؛

برمی خیزیم ــ حتی اندیشه ای سرگردان روزمان را می آلاید؛ 

احساس می کنیم، ادارک می کنیم و دلیل می آوریم، می خندیم و اشک می ریزیم؛

یا تن به اندوه می دهیم، یا سبکبار، غم و اندوه را دور می ریزیم.


فرقی هم نمی کند! ــ زیرا چه شادی را برگزینیم چه اندوه را،

راه عزیمتش همچنان باز است:

دیروز انسان هرگز مانند فردایش نیست؛

هیچ چیز جز تغییر دوام نمی آورد.با همکاری خانه شماره ۴

www.houseno4.org
تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: شنبه آبان ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰