«طوفان» از فرانک ویگرو، آنتوان اشمیت

شنبه 22:00 تاتر مستقل تهران
event5

«طوفان» یک پرفورمنس دیداری ـ شنیداری است که سازهای آنالوگ فرانک ویگرو را به الگوریتم های تصویری آنتوان اشمیت مرتبط می سازد تا نظام/جهانی از آشوب محض خلق کند که آن را در حرکت میلیون ها ذره می توان دید و نیز در زوزه ی باد می توان شنید. هنرمندان با استفاده از نیروهای درونی این آشوب، اشکالی صوتی و تصویری خلق می کنند که کمابیش پایدار و دارای وضوح است و در طول زمان بسط می یابد. «طوفان» خشم و هیاهوی این ورطه های اصیل را دوباره می آفریند و درون هر یک به دنبال منشا فرم می گردد.

  • گالری

اطلاعات:

شروع:
شنبه ۱۱ آذر 22:00
دسته بندی رخداد:
اجرا صداتصویر
محل برگزاری:
تاتر مستقل تهران