تادااِکس2018 / برای کامیون ها

برای کامیون ها از ماکان اشگواری

«برای کامیون ها» درباره ی دو سفر است: سفری بر روی زمین و سفری در طول زمان به گذشته. ماکان اشگواری در طول سفرهایش در ایران صداهایی را ضبط کرده و بر اساس آنها موسیقی خود را ساخته است. او برداشتی منحصر به فرد از شعر و آواز ایرانی دارد. این اجرا به کامیون ها تقدیم شده است. ویدیو: سیاوش نقش بندی، گلرخ نفیسی


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: شنبه آبان ۲۲:۰۰ - ۲۳:۰۰