آنونا کی سیگنال از اسماعیل عظیمی

یک شنبه 22:00 تاتر مستقل تهران
event5

احساسات ما نسبت به صداهایی که از روز اول حیات مان همراه ما بوده اند، بیشتر برانگیخته می شود. رجوع به آن بخش از خاطرات و باز تولید آن ها در غالب اصوات، مرورگر همان احساسات انسان در مقابل این نوع از بیان شنیداري هستند. شاید صداي امواج آب در میان دو نت یادآور روزهای شكل گیري حافظه و حس شنوایي در ابتدایي ترین روزهای حیات مان در رحم مادر باشد و شاید نتي از لا به لای نتها، یادآور لالای های كودكي مان.

  • گالری

اطلاعات:

شروع:
یک شنبه ۱۲ آذر 22:00
دسته بندی رخداد:
اجرا صداتصویر
محل برگزاری:
تاتر مستقل تهران