تادااِکس2018 / پرتال

پرتال از آی دی اف تی

صداهای فریبنده مخاطبان را به اقدام افشاگرانه ‌ی نظاره‌ ی جهان هدایت می‌کنند، جایی که رنج زمان و تخریب مادی برای زنده ماندن حیاتی به نظر می‌رسد. ما زیبایی را در چیزهای عجیب و غریب آشکار می‌سازیم و از درد نهفته در زندگی مشعوف می‌شویم تا با گفتمانِ به ‌هنجار مخالفت کنیم.


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: یک شنبه آبان ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰