تادااِکس2018 / پارادوکس عجیب

پارادوکس عجیب از آرش پندی و مرتضی قهرمانیان خانه شماره ۴

اکتشاف صداها و بازتولید آنها انگیزه ی من در کندوکاو و تجربه ورزی در حوزه های ناشناخته ی صوتی است که ظاهرا آشنا می نمایند اما با این وجود تجربه ای عجیب و نامانوس به شمار می روند. مانند مهاجری که در نظر مردم کشور میزبان آشنا به نظر می رسد، اما در واقع همواره برای آنها عجیب باقی می ماند. من با استفاده از اپلیکیشن های صوتی ای که خودم نوشته ام و نیز مکس/ام اس پی و چاک، سعی کرده ام در این پارادوکس معاصر تامل کنم. برای این کار، از امکانات موسیقی دستگاهی ایران نیز به شیوهای نو استفاده کرده ام: فواصل موسیقی دستگاهی با سینتی سایزر تولید شده، افکت گذاری شده و با مولفه های موسیقی الکترونیک ادغام شده است. من سعی کرده ام جهت تجربه ورزی ام را به سمت رویکردهای علمی، فرهنگی و هنری سوق دهم. با همکاری خانه شماره ۴
www.houseno4.org


تهيه بلیت از روز جمعه ١٨ آبان در گالرى محسن و مركز نبشى و از روز شنبه ١٩ آبان ساعت ۵ عصر در طبقه هشتم آواسنتر امکان پذیر است .

مکان نمایش: آوا سنتر | زمان: یک شنبه آبان ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰