تاداگرنت

تاداگرنت برنامه فاندینگ هنر دیجیتال است که برای هنرمندان ایرانی و بین‌المللی شرایطی مطلوب جهت بسط و تکمیل ایده‌هایشان فراهم می‌آورد. این جایزه حمایتی که توسط گالری محسن راه‌اندازی و تأمین مالی شده، به پروژه‌ای بینارشته‌ای و تعاملی اعطا می‌شود که به بهترین شکل بسط یافته و قابل ارائه باشد. برندگان این جایزه هر ساله به موازات تادااکس سازه خود را به نمایش درمی‌آورند. تاداگرنت امیدوار است از استعدادهای جوان حمایت کند و محیطی دلخواه برای رشد و گسترش هنر دیجیتال در ایران فراهم آورد و از تولید و عرضه‌ی آثار منتخب در زمینه نیومدیا تا سقف 5000 دلار حمایت خواهد کرد.