تادااِکس2018 / نظم مختل

نظم مختل از استودیو ۷/۱

حوریا رحیمی ، پارمیس خوشنویس ، سینا شعاعی، علی شیرازی
صداهایی که در طول روز باعث اضطراب می شوند، به نوعی عملکرد منظم قلب را با اختلال مواجه می سازند. زندگی طولانی مدت در شرایط پراسترس باعث افزایش ضربان قلب شده و در صورت تداوم زندگی در چنین شرایطی، زمینه برای وقوع مشکلات قلبی و عروقی مانند سکته یا ایست قلبی فراهم می شود. هر فردی به طور قطع در زندگی روزمره ی خود تجربه ی این شرایط را دارد و به طور ناآگاهانه در معرض این عوامل است. در این پروژه، فرد آگاهانه در چنین شرایطی قرار می گیرد و به صورت تصویری از آن آگاه می شود.

مکان نمایش: گالری محسن