تادااِکس2018 / دیجیتالیسم مرده است

دیجیتالیسم مرده است از یان برنشتاین

من مسحور ساختارهایی هستم که به‌ صورت طبیعی رشد کرده ‌اند و در نگاه اول بی ‌نظم به نظر می ‌رسند اما در حقیقت از یک نظم واضح پیروی می‌کنند. «دیجیتالیسم مرده است» تاکیدی است بر این ستایش. نقطه ‌هایی که با نشان دادن وجه سیاه و سفیدشان در الگوهایی نامنظم حرکت می ‌کنند، فضاهایی متحد خلق می‌ کنند یا در تضادی کاملا متفاوت با محیط بیرون می ‌زنند. بدون نرم ‌افزاری که در پس ‌زمینه کار می‌کند این حرکات در یک فرایند آنالوگ ناب ایجاد می ‌شوند. پیکسل‌ ها به سبب هم ‌پوشانی میدان‌ های مغناطیسی حرکت می‌ کنند. تنوع هم‌پوشانی ‌های امکان‌ پذیرِ مغناطیسی مانع از تکرار ساختار می ‌شود، بنابراین هر لحظه منحصربه‌ فرد، غیرقابل پیش ‌بینی، آشفته و درعین‌ حال منظم است.

مکان نمایش: مرکز نبشی