event5

«بُردبآرایی» از پدرام صادق بیکی

“آیا تحمل صبر کردن را دارید تازمانی که ِگلتان ته نشین شود و تنها آب زلال باقی بماند آیا می توانید بی حرکت باقی بمانید تازمانی که عمل مناسب خود به خود رخ دهد؟”
“لائو دزو-دائو ِدجینگ:فصل۱۵”
در عصر ما، با گسترش شهرنشینی، بالا رفتن سرعت انتقال اطلاعات و در نتیجه مصرف گرایی در اطلاعات، انسان امروزی بیش از هر زمان دیگری دچار شتاب زدگی شده، به گونه ای که غرق در افکار و امور مادی گشته و زمانی برای سکون و تعمق درباره ی نظام هستی برای خود باقی نگذاشته است. «بُردبآرایی» اثری تعاملی است که در آن سکون، تعمق و بردباری مخاطب، باعث آراستن اشکال انتزاعی شده که به درک و شهود بهتری از نظم نهفته در نظام کیهانی منجر میشود. عنوان این اثر بر پایه ی نام الگوریتمی در علوم کامپیوتری به اسم «مرتب سازی شکیبانه» است که برای منظم کردن داده ها استفاده می شود

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
مرکز نبشی