تادااِکس2018 / «سالن انتظار فرودگاه»

«سالن انتظار فرودگاه» از مارک لی

آیا ما در دنیایی جهانی شده زندگی می کنیم که به طور فزایندهای در حال همگن شدن است؟ گونه های زبانی، گیاهی و حیوانی به صورت مداوم در حال کاهش اند. سوپرمارکت ها، ساختمان ها و شهرها بیشتر و بیشتر به هم شبیه می شوند. پیشرفت تکنولوژیکی این روند را با وسایل سریع حمل و نقل و ارتباطات ازجمله سفر هوایی، ارتباطات ماهوارهای و اینترنت ــ که دسترسی از همیشه سریع تر و جامع تری به اطلاعات را ممکن می کنند ــ تسریع می کند. با «سالن انتظار فرودگاه» شما می توانید بی وقفه از یک سالن انتظار فرودگاه به سالن انتظار فرودگاهی دیگر پرواز کنید ــ این امر به وسیله ی تصاویری از سالن های انتظار فرودگاه ها که کاربران در اینستاگرام پست می کنند فعال می شود. در رویارویی غول های اینترنتی گوگل و اینستاگرامِ فیسبوک، «سالن انتظار فرودگاه» این پرسش را طرح می کند که آیا فرودگاه ها، سالن های انتظار فرودگاه ها، غذاها و محصولاتی که عرضه می کنند بیشتر و بیشتر به هم شبیه می شوند؟ آیا ما دوست داریم از فرودگاهی به فرودگاه دیگر برویم تا از زندگی نسبتا مشابهی لذت ببریم، بدون اینکه اهمیتی داشته باشد به کدام شهر می رویم؟

مکان نمایش: گالری محسن