تادااِکس2018 / نیو

نیو از نیو

«نیو» پلتفرمی برای کند و کاو و نمایش هنر نیومدیا ی کیوریت شده است که مورد اعتماد بسیاری از هنرمندان، گالری ها، مجموعه داران و موسسات برای مدیریت و انتشار مجموعه ی تصاویر متحرک آنهاست. «نیو» از طریق تهییج و ترغیب بازار برای دیدن هنر نیو مدیا و ویدیو، با فرهنگ دیجیتال ما ارتباط برقرار می کند. «نیو» پلتفرمی کیوریت شده است که شبکه ای جهانی از هنرمندان، گالری ها، کتابخانه ها و موسسات را قادر می سازد تا خودشان اشکال هنر نیو مدیا را انتشار دهند. این اشکال هنری میتوانند عاریه ای یا خریداری شده باشند و سپس از طریق نمایشگر دستگاه های متصل به شبکه در هر جای دنیا دیده شوند.

مکان نمایش: آوا سنتر