تادااِکس2018 / «اوه () من»

«اوه () من» از نُریوکی سوزوکی

«اوه ()ی من» چیدمانی است که «خدا» را به 48 زبان مختلف با استفاده از رابط برنامه ‌نویسی کاربردی ‌توییتر صدا می‌زند. این ماشین بی ‌وقفه تایم ‌لاین توییتر را زیر نظر دارد و هنگامی که یک توییت کلمه‌ی «خدا» را (به زبان‌های مختلف) دربرمی ‌گیرد، اسپیکر هم‌ زمان عبارت «اوه خدای من» را به همان زبان پخش می‌کند. اسپیکرها به گونه ‌ای تعبیه شده ‌اند که موقعیت زبانِ بیان ‌شده با توزیع زبانی روی نقشه ‌ی جهان تطابق داشته باشد.

مکان نمایش: مرکز نبشی