تادااِکس2018 / GL_TEXEL();

GL_TEXEL(); از سروش قره باغی

این چیدمان شامل مجسمه ای متشکل از داده های پارامتریک است که داستان شهرها و مردم گوشه و کنار خاورمیانه را با رویکرد هنرمندانه ی منحصر به فردی روایت می کند. ایده ی اصلی چیدمان عبارت است از استفاده از رویکرد قرن بیست ویکمی در داده کاوی برای تعریف بوطیقای مکان از طریق مدیا آرت به منظور خلق نمایشی از داده های پارامتریک که دارای هوش، حافظه و ساختار است. از طریق یک نمودار شبیه سازی شده، داده های واردشده محرکِ شبک های هستند که شامل یک الگوریتم ردیابی اخبار ترافیک منطقه ای است و اطلاعات منطقه ای (اخبار/برنامه ها/گزارش های منتشرشده) را در سراسر خاورمیانه جمع آوری می کند. نمودار روی پوسته ی خود دارای نوری است که می تواند داده ها را محاسبه و با مخاطبان تعامل کند.

مکان نمایش: مرکز نبشی