تادااِکس2018 / شهر فرنگ

شهر فرنگ از اشتفانی ریتلر، استودیو یِفریم

زیبایی اشیا و حیوانات در حیات مصرفی روزمره ی ما. آیا می دانیم محصولات به دست آمده از حیوانات از کجا می آیند و صنایع غذایی ما واقعا چگونه کار می کنند؟

مکان نمایش: مرکز نبشی