تادااِکس2018 / واقعیتهای دیجیتال

واقعیتهای دیجیتال از علی هنرور، آنتونین ژوس

در این پروژه دو هنرمند از دو قاره‌ی مختلف برای همکاری در ‌یک طرح فرهنگی تلفیقی به هم پیوسته ‌اند. آن ‌ها در دو دیدگاه مختلف که در این چیدمان وجود دارد با هم سهیم می‌شوند و روی دستگاهی چندرسانه ‌ای که هنر دیجیتال و مجسمه را با هم ترکیب می‌کند کار خواهند کرد. در مرحله ی فعلی، علی هنرور روی ساخت مجسمه ‌ای کار می‌کند که از معماری سنتی ایرانی و موتیف ‌ها و هندسه‌ ی آن الهام ‌گرفته ‌شده است. آنتونین ژوس نیز با توسعه ‌ی یک نمونه ‌خوان دیجیتال دورترین حالت ممکن نتیجه‌گیری را ازچشم ‌انداز دیدگاه یک غربی معاصر نشان می‌دهد. او از شیوه ‌های متنوع اسکن سه ‌بعدی بهره می‌گیرد تا بتواند دیدگاه انسانی را حذف کند و آن چیزی را بسازد که ماشین، عاری از تاثیرات فرهنگی می‌ بیند. این چشم ‌انداز یک بازنگری را نسبت به رسانه‌ی دیجیتال ارائه می‌ کند. عناصر اسکن‌ شده حول مجسمه روی پرده ‌های مختلف نمایش داده می ‌شوند. این تنها منبع نوری روشن‌کننده ‌ی مجسمه است. مجسمه به خودی خود از دور و از جایگاه تماشاچیان دیده نمی‌شود؛ اگرچه تماشاچیان می‌توانند آن را از طریق تصاویر روی پرده‌ ها و یا با کم کردن فاصله ‌شان ببینند. نور‌های ناشی از پرده‌ ها حتی از فاصله‌ ی نزدیک هم تنها بخش ‌هایی از مجسمه را روشن می‌کنند و نه تمام آن را.

مکان نمایش: مرکز نبشی