تادااِکس2018 / منیهود

منیهود از تاداگرنت

فائزه پاکروان - مهدیار اسماعیل بیگی - لادن جوهری - پریسا نویدی
«منیهود» سرزمینی خیالی ست که با قدرت و اختیار فرمانروایانش شکل می گیرد و هویت پیدا می کند. این سرزمین با فرمان خدایانش در قالب زبان اشاره ی دست، که تنها زبان مشترک بین آنهاست، در سیری زمانی و اندک اندک ساخته می شود. این زبان همان چوب جادوییست که قدرت کنترل را به دست فرمانروایش می سپارد و اوست که انتخاب می کند سرزمینش را چگونه بنا کند. «منیهود» تا همیشه ناگزیر از حضور خدایانش می ماند و اشکال پنهان این سرزمین در سایه ی قدرت و انتخاب های آنان آشکار خواهد شد. در این ماجراجویی هر کس در یک بازه ی زمانی مشخص فرمانروای این سرزمین خواهد شد که او هم صاحب قدرتیست که مانا نیست؛ اما هر کس اثری از خود به جای می گذارد. این اثر حتی در لایه های پنهان تا همیشه با سرزمینش خواهد بود. این پروژه در ادامه ی پروژه ای است که پیشتر در کانون معماران معاصر به اجرا در آمد. اما این بار تغییراتی که مخاطب با زبان اشاره ی دستش ایجاد میکند ماندگار می شوند. هر روز بخشی از این سرزمین قابل دسترس خواهد بود و قطعه ای از آن ساخته شده و قطعاتش مانند یک پازل در کنار هم قرار می گیرند و به تدریج سرزمینی شکل می گیرد که فرم نهایی آن تابع میزان و نحوه ی مشارکت مخاطبانش است. در این پروژه ضمن حل کردن عوامل فنی که همان خوانش زبان اشاره و تبدیل آن به عملکردهایی برای ایجاد تغییر شکل در پروژه است، زبان اشاره ی گسترده تری برای ایجاد تغییرات استفاده می شود و با استفاده از متریال و اکچویتورها (عملگرهای هیدرولیکِ) مناسب این تغییرات در پروژه حفظ می شوند.

مکان نمایش: پلتفرم داربست