event5

«چگونه میتوان در گروهی از دوستان نفوذ کرد؟» از سارا هیبِل

این بازی کامپیوتری که بر اساس زندگی خود سارا هیبل ساخته شده، ابزاری است برای کنار آمدن با مسئله ی دوستی های از دست رفته. جروبحث و داد و فریادی در کار نبوده است؛ با این حال گروهی از دوستان، از هم جدا شده اند و هر یک راه خود را رفته اند. در این بازی سعی شده دلایل جدایی دوستان بررسی شود که سرانجام به قبول واقعیت می رسد. این پروژه ی کارشناسی سارا هیبل بوده که با ساختن آن تلاش کرده با این اتفاقات کنار بیاید. این بازی جنبه های روانشناختی دارد و ساختار آن مانند بازی های کارآگاهی است. بازیکنان، مسیر خود را در بازی می یایند و باید تصمیماتی بگیرند که هیچکدام خود به خود درست یا غلط نیست. طراح این بازی، سارا هیبل، مدت هاست که در عرصه ی ساخت بازی های کامپیوتری فعالیت میکند و ساخت چندین بازی را در کارنامه دارد. او این بازی را خودش طراحی و تولید کرده است ــ از داستان گرفته تا برنامه نویسی و طراحی گرافیک. البته یک استتثنا وجود دارد و آن هم همکاری با یک آهنگ ساز برای طراحی صدای بازی است.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن