تادااِکس2018 / تداخل دیجیتال به آنالوگ

تداخل دیجیتال به آنالوگ از تکنیکال اِرت

محمد اچ. زارعی - جیم مورفی
«تداخل [دیجیتال به آنالوگ]» چیدمانی دیداری شنیداری است که به کند و کاو در ترکیب و تعامل امواج در یک مدیوم با مدیوم دیگر می پردازد. در این چیدمان، امواج صوتی بر امواج نور و عناصر آنالوگ بر عناصر دیجیتال تاثیر می گذارند. این اثر از یک جفت پروژکتور مینیاتوری تشکیل شده که هر یک از آنها روی یک بلندگو نصب شده است. پروژکتورها طوری تنظیم شده اند تا یک سری خط و الگوی انتزاعی تولید کنند که با الهام از آزمایش دوشکاف یانگ طراحی شده است؛ این آزمایش نخستین بار از سوی توماس یانگ انجام شده و نشان می دهد ماهیت ذرهای و موجی نور و دیگر ذرات کوانتومی از هم جدایی ناپذیرند. تکان خوردن و لرزیدن بلندگوها باعث حرکت پروژکتورها می شود و در نتیجه الگوهای تشکیل شده از سوی پروژکتورها محو و مختل می شوند. این حرکت منجر به اعوجاج بصری می شود که در سمپل ریت هایی روی می دهد که به طور قابل ملاحظه ای از رفرش ریت های دیجیتال موجود سریعتر هستند. بنابراین، کسانی که «تداخل [دیجیتال به آنالوگ]» را تجربه می کنند، تصاویری را می بینند که پردازش آنها از طریق تکنیک دیجیتال ناممکن است. مخاطبان در تجربه ی دیداری شنیداری غرق می شوند که به لحاظ حسی درهم تنیده است. بدین ترتیب، «تداخل [دیجیتال به آنالوگ]» به کنکاش در مفهوم تداخل امواج می پردازد: نه تنها به عنوان پدیدهای فیزیکی، بلکه از طریق ترکیب مدیوم های مختلف و نیز شیوه های ارتباطی مختلف.
تکنیکال اِرت یک پروژه‌ی مشارکتی میان دو هنرمند به نام‌ محمد زارعی از ایران و جیم مورفی از آمریکا است.
www.technical-earth.com

مکان نمایش: مرکز نبشی