event5

«آیا من هنوز دیگر دختر هستم؟» از سوفیا هُخ ادلینگر

«آیا من هنوز دیگر دختر هستم؟» چیدمانی تعاملی است که به مسئله ی رفتاری مختص جنس مونث می پردازد و متمرکز بر نقش زنان است. در این پروژه، رفتارهای اکتسابی زنان مورد بررسی قرار میگیرد. بیننده، دو نسل از زنان را مشاهده میکند: یک مادر و دو دخترش که کارهای مختلفی را انجام می دهند؛ مانند نشستن، حرف زدن، راه رفتن و غیره. هر عمل را می توان در دو دسته ی «رفتارهای مختص زنان» و «رفتارهای خنثی» مشاهده کرد. مخاطب می تواند با یک پنل کنترل، یکی از دو دسته را انتخاب کند و رفتارهای خاص هر یک را تماشا کند. آن چه معمولا نظم طبیعی جامعه می نامیم، توسط انسان ها پدید آمده و به طور خودآگاه و ناخودآگاه توسط آن ها تولید می شود. منطق دوگانه ی جنسیتی که ما با آن رشد کرده ایم و سعی می کنیم به طور اجتناب ناپذیری خود را با آن تطبیق دهیم نیز همین خصوصیت را دارد. نتیجه ی این نظم جنسیتی، خصوصیات و شیوه های رفتاری مرتبط با جنسیت را شکل می دهد. پروژه ی «آیا من اکنون دیگر دختر هستم؟» به این موضوع می پردازد و بر نقش زنان متمرکز است. هدف چیدمان این است که پرسشهای زیر را برانگیزد: «زنانگی» به چه معناست؟ چه چیزی به لحاظ زنانگی خنثی و چه چیز مختص زنان است؟ چه چیز این رفتارها را وحدت می بخشد و این رفتارها متضمن چه چیزهایی هستند؟ زنان چه رفتارهایی را به طور خودآگاه یا ناخودآگاه بازتولید می کنند که مختص آنان است؟

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن