event5

«همه ی ما» از مارلینه رایشل

مارلینه رایشل در چیدمان تعاملی خود، ما را در برابر جنبه ی زیباشناسانه ی زخم و جراحت قرار می دهد. زخم هم می تواند اثری باشد بر روی بدن انسان که جنبه ی بیرونی دارد و هم می تواند خاطراتی ماندگار از زخم ها و جراحات گذشته باشد. بدن انسان نمی تواند بافت از بین رفته را درست مانند قبل از وارد آمدن آسیب، بازسازی کند. با این حال، پوست بعد از بهبود زخم محکم تر می شود. همه ی ما جراحت داریم. هیچ دو زخمی شبیه به هم نیستند و هریک به داستانی با ابعادی بزرگتر و کوچکتر مرتبط هستند. در این چیدمان، بدن بازدیدکننده اسکن می شود. وقتی بدن خود را با یکی از دست های تان لمس کنید، ویدیوهای بزرگی از زخم هایی که در همان نقطه ی بدنتان دارید به نمایش در می آید. با این کار میتوانید جزئیاتی از بدن خود را ببینید که به ندرت به این شکل به نمایش درمی آید. مرتبط ساختن متقابل عمل لمس کردن بدن و انتخاب متعاقب ویدیویی که روی پرده به نمایش در می آید، باعث خلق کنشی صمیمانه می شود که می تواند شما را به فکر بیاندازد.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن