تادااِکس2018 / لینوبایت

لینوبایت از وزلی لی

چنانکه دستگاه های پردازشگر تکامل می یابند، ابزارها و رابطه ای بیشتری نیز مابین کاربر و ماشین ساخته می شوند. این امر به ما اجازه می دهد تا بدون اجبار به تمرکز فراوان برای درک زیر و بم ماشین، وظایفِ به طور فزاینده پیچیده را تکمیل کنیم. درحالیکه این جنبش قطعا به طورکلی مثبت است، یکی از معایب آن این است که مردم دیگر فرایندها و مفاهیم اساسی را که به ابزار اجازه ی کارکردن می دهد نمی آموزند. افزون بر این، با بی توجهی به تاریخ، ما بدیل های تکنولوژی های مورد استفاده ی امروز مان را فراموش می کنیم ــ بدیل های فراموش شدهای که خود شاید روزی وضع کنونی به شمار می رفته اند. درک آن بدیل ها به ما نسبت به مزایا و معایب آنچه که امروز داریم چشم انداز وسیع تری می بخشد؛ اینکه آنها چطور جانشین پیشگامان خود شدند و مخاطرات شان چیست ــ دانشی مهم برای آنان که آینده ی احتمالی را طراحی می کنند. «لینوبایت» با توجه به این دل مشغولی ها متولد شد. این امر تشریح چگونگی کار کردن بیت ها، بایت ها و کاراکترها را با تجربه ی عملی خلق حافظه ی طناب هسته ای وفق می دهد: حافظه ی فقط خواندنی که با بافتن سیم مسی لعاب کاری شده از میان هسته های فِریتی نوشته شده است.

مکان نمایش: گالری محسن