تادااِکس2018 / حیات

حیات از زهره نویدی کاشانی

با ساخت واقعیتی شکل گرفته از سیستم های دریافتی، جریان روزمره ادراک از مسیر خود خارج می شود و جریان جدیدی را تجربه می کند. نگاه تازه ای که آگاهی فرد را بالا می برد و او را بالاتر از خود گذشته قرار می دهد.

مکان نمایش: گالری محسن