تادااِکس2018 /

از نخته

«نخته» کلکسیونی از اشیای مفهومی، کاربردی و تکنولوژی محور مستقر در تهران است که در راستای خرید و فروش آثار هنری نیو مدیا فعالیت می کند.

مکان نمایش: آوا سنتر