event5

«بازگشتن به خانه» از لیزا بیکِل

لیزا بیکِل در اثر خود با عنوان «بازگشتن به خانه»، چند پرسش را پیش می کشد: وقتی بعد از یک روز سخت کاری به خانه باز می گردید و چراغ را روشن می کنید، چه می شنوید؟ فضای صوتی خانه چگونه است؟ کدام صداها به نظرتان جالب می رسد؟ کدام آزاردهنده است؟ هنرمند در «بازگشتن به خانه» قصد دارد توجه مخاطبان چیدمان را از فضای ناآشنای گالری به موقعیتی آشنا جلب کند. با هر بار روشن و خاموش کردن چراغ ها، فضای شنیداری خاصی تولید می شود که یادآور فضای خانه است. شنیدین صداهای آشنای روزمره که معمولا به آنها توجه نمی کنید، احساس محیطی صمیمی را پدید می آورد و خاطراتی را برایتان زنده می کند. بخصوص در این روزها و با وجود بحران مهاجرت، عمل بازگشتن به خانه رنگ تازهای به خود گرفته است. برای بسیاری از افراد، معنا و مفهوم چهاردیواری محدود به فضایی است که تنها برایشان حکم یک سرپناه را دارد.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن