event5

«موازات» از هستی یکان،امید یکان

این پروژه به صورت گروهی توسط امید و هستی یکان با هدف ایجاد نمایشگاه مجسمه های مجازی در سطح شهر با استفاده از نرم افزار واقعیت افزوده آغاز شد. امید و هستی یکان برای شکل گیری اولین مجسمه‌ ی مجازی در این پروژه با مطالعاتی که روی فلسفه ی فولدینگ (نظریه پردازان ژیل دلوز و فلیکس گاتاری) داشته اند، به فرمی نهایی رسیده‌اند و پس از حجم سازی مجازی، از نرم افزار «یکان آرت اند دیزاین» برای نمایش این فرم مجازی در بستر محوطه‌ی ساختمان مرکز نبشی استفاده کرده‌اند.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
مرکز نبشی