تادااِکس2018 / مفصل‌های جداکننده

مفصل‌های جداکننده از ماکس هاتلر

تکرار و تغییرِ شکل هدایت‌گر این همکاری دیداری‌شنیداری میان لوکس پریما (آهنگساز) و ماکس هاتلر (هنرمند بصری) است، جایی‌که موسیقی مبهم آنالوگ و انیمیشن هندسی دیجیتال در یک حلقه‌ی بازخوردی الکترونیکی رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند و آرایشی را از مفصل بندی های تقسیم‌بندی‌شده در زمان و فضا تولید می‌کنند.

مکان نمایش: آوا سنتر