event5

«لومینا فیکشن 2» از گلناز بهروزنیا و فرانسوا دوناتو

گلناز بهروزنیا و فرانسوا دوناتو داستانی تخیلی را در مرز بین هنر، زیست شناسی و علوم کامپیوتری ارائه می دهند. این چیدمان یک هیبت غولپیکر استوانه ای، با ساختاری چندلایه از پارچه های شفاف است که با فضای نمایشگاه هماهنگی دارد. روی بدنه ی این سازه که در تاریکی نصب شده، جهانی از موجودات خیالی به نمایش در می آید که از تصاویر ویدیویی به همراه صدا ساخته شده اند. خطوط اصلی سفید انیمیشن ها در پسزمینه ی سیاه ویدیوها، فقط طراحی ها و اشکال متحرک را نشان می دهند که توهم دیدن موجودات شناور را در فضای اتاق ایجاد میکنند. ارتباط بین بازدیدکنندگان و دستگاه از طریق تعامل آنان با صحنه پردازی ممکن می شود. بازدیدکنندگان مراحل مختلف چیدمان را از طریق تجربه ای مضاعف با تاثیر بر رفتار موجودات درک می کنند: آنها می توانند با قرار گرفتن در محدوده ی چیدمان آن را درک کنند و همچنین در داخل این بدن شفاف نفوذ کرده و دریافت های متفاوتی از فرم ها و صداها داشته باشند. مرکز اثر حساس ترین بخش آن و عضوی است که نوعی درک عمیق را ممکن می سازد. «لومینا فیکشن 2» دنیایی از موجودات مجازی را به وجود می آورد که در آن دگرگونی ها، ساختارهای مشترک و واکنش های سریع یا پیاپی نسبت به حضور بازدیدکنندگان، به ایده ی سیستمی هوشمند اشاره دارد. در اینجا شاهد جهان های بصری مختلفی هستیم: یک ساختار کروی که در آن تعداد زیادی موجود کوچک، موجودی غول پیکر را به وجود می آورند که در حال تکامل و دگرگونی است. یا موجوداتی که خود را به تماشاگران می چسبانند و حرکاتشان را دنبال می کنند که باعث می شود رنگ ها و اشکال آن ها تکامل یابد. صدای فراگیر که در محدوده ی این هیبت غول پیکر پخش می شود، در ارتباط با سازه ی چیدمان قرار گرفته است که گاهی اوقات خود را به عنوان تجلی مستقیم این موجودات خیالی نمایان می سازد.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن