event5

«اثیری» از محمدرضا طزری

« اثیری»، حالتی از خودآگاهی ‌ست که در آن انسان آگاهی‌اش را از کالبد فیزیکی یه کالبد اثیری منتقل می‌کند و معمولا این اتفاق زمانی روی می ‌دهد که شخص به اراده و با آگاهی کامل از حالت آگاهی فیزیکی به آگاهی اثیری وارد شود. اثیر عنصری‌ است غیرمادی و با قدرت و سرعتی که در ذات آن وجود دارد، می‌تواند در هر یک از مواد و یا عناصر مادی نفوذ کند و قدرت حیات آن‌ها را اداره و کنترل نماید.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
مرکز نبشی