event5

نیو فولدر ۲ از والچرهد

فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی بر قدرت رسانه های متکی به آن افزوده و در کنار دیگر رسانه ها، با هجوم اطلاعات که بی وقفه بر سر مخاطب می ریزد، فرد را در این جهان مدرنِ آشفته، حتی آشفته تر میکند و در صورت عدم کنترل آگاهانه، هجوم اطلاعات غیرقابل کنترل می شود و در نهایت فرد در آشفته ترین حالت، برده وار بیش از پیش سوژه ی رسانه ها می شود. حال همدلی با این اتفاقات مورد بحث است. همدلی امری جهانی و فراگیر است؛ اما در سیل هجوم اتفاقات تا چه حد می توان همدل بود؟ این پروژه کار مشترکی از اسفندیار حاج اسداللهی و اعضای استودیو والچر به اسامی زیر است: شهریار قطرهدریایی، محمدجواد رستمی، شیوا گلمحمدی، حامد ماجلان، مصطفی اکبری، حمید شریعت، یاسمن حسینی

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن