تادااِکس2018 / داستان 3 پرده های 1 تا 9

داستان 3 پرده های 1 تا 9 از زلاتکو کوسیچ

یک تجربه‌ی چندروایتی در نُه پرده. تصاویر به صورت حرکت آهسته، بی‌رنگ و ادیت‌ نشده ثبت شده ‌اند و به صورت یک داستان‌ نویسی غیرخطی نمایش داده می‌شوند که بینندگان می‌توانند در آن روایت خودشان را بسازند.

مکان نمایش: آوا سنتر