event5

«کارخانه ی ایموجی سازی» از مرضیه علیحسینی

ما با باورهای پوچ نابارورمان زندگی می کنیم؛ از این جهان سراسر تقلید و خیال، در پس ایموجی هایی که درک درستی از آنها نداریم، پنهان می شویم: انگار دروغ و حقیقت شان را نمی دانیم. قدم در جهانی مجازی می گذاریم؛ چراکه از قدم گذاشتن در جهان حقیقی می ترسیم.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
مرکز نبشی