event5

«تبعید» از سامان فانی, نیما قاسمی تفرشی

در این اثرِ ویدیو آرت، جهانی آشنا دچار دگرگونی شده است. عناصر با حضور مداوم شان، خود را به این جهان تحمیل می کنند. «تبعید» قطعه ای اَمبینت از آلبوم نیما قاسمی تفرشی است که با استفاده از صداهای پردازش شده و سازهای آکوستیک و دیجیتال ساخته شده است. «تبعید» مرا بر آن داشت تا با خلق تصاویر پردازش شده با کامپیوتر، به روایتی خیال انگیز و گره خورده با ادبیات مدرن این قطعه بپردازم.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
گالری محسن