event5

«چشم انداز صوتی» از سانی

این چیدمان فرایند استحاله ی نویزهایی که به طور تصادفی جمع آوری شده اند را نشان می کند؛ نویزهایی که از طریق مکانیسم های دیجیتال تبدیل به شکل جدیدی از تصاویر دیداری و شنیداری می شوند. هنرمند مخاطب را به تجربه ی یک سمفونی دیداری ـ شنیداری دعوت میکند که از طریق ترکیب لحظه ایِ عوامل تصادفی ایجاد می شوند. او از «سروصدای محیطی» به عنوان مدیومی برای ایجاد فضا استفاده می کند که باعث ایجاد صدا و تصاویرِ متحرک می شود. عناصر صوتی با میکروفون ضبط می شوند و به ترکیب موسیقی «درلحظه» تبدیل می شوند و پس از آن، این صداها از طریق اسپیکر به مخاطبان ارائه می شود. به این دلیل که این چیدمان ترکیب های موسیقایی جدیدی تولید میکند که همزمان با تصاویر متغیر تعامل دارند، فضای نمایشگاه انباشته از هنر جامع تعاملی می شود. از طریق این فرآیند، تکه های مجزای صدای شناور در هوا به ریتمی پیوسته تبدیل می شوند و قلمرو خود را به فضای عاطفی و احساسی گسترش می دهند. در «چشم انداز صوتی»، هنرمند تلاش می کند ماهیت فضا را با عنصر غیرزیبایی شناسانه ی «نویز» به شدت تغییر دهد. او پلتفرمی برای هنرهای مولد در فضای نمایشگاه ایجاد میکند که اثر هنری به جای اینکه به صورت منفعل نصب و تماشا شود، به صورت خود به خود تحت تنظیمات خاص تولید می شود. هنرمند از طریق این تجربه ورزی، تلاش کرده است تا به جای تمرکز بر خود اثر، امکان تعامل با مخاطبان را از طریق اثری مکان ویژه به وجود آورد.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
مرکز نبشی