event5

«آر ای سی» از الکترومون ویژن

«آرای سی» (سنجش تصادفی چشم)، چیدمانی تعاملی است که در بستری فرهنگی قرار گرفته است. بستری که در آن نظارت بر جامعه امری عادی تلقی می شود و فرهنگ پسادیجیتال لبریز از عکس ها و تصاویر ویدیویی است. ظاهرا جامعه ی امروز آمادگی قبول اشکال مختلف نظارت را دارد، به خصوص نظارت هایی که محدودیتی بر جامعه تحمیل نمی کنند بلکه شاید حتی وضعیت مطلوب تری نیز ایجاد می کنند. ما خواه ناخواه به طور روزمره با روش های واقعی یا مجازی جمع آوری اطلاعات در مورد زندگیمان سر و کار داریم.

  • گالری

اطلاعات:

محل نمایش:
مرکز نبشی