تادااِکس2018 / پروژه ی دازاین

پروژه ی دازاین از هتراورگانوم

امیرحسین اولایی، یاسمن نوروزی، پدرام کریمی
«مواظب تماس باش، وقتی آنچه را که هستی نشان می دهی و نه آنچه را که به نظر می رسی!» درخت آلو ارگانیسمی زنده است که قلب تپنده اش موسیقی است. این درخت حضور شما را بدون ماژول های حسگر تشخیص می دهد و می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد. می تواند بخشی باشد که با آن تعامل می کنید، ابزاری که با آن بازی می کنید یا حتی تجربه ای اجتماعی که در آن شرکت می کنید. “به درختان بیرون گوش کنید که اطلاعات رد و بدل می کنند؛ می دانید که درست مثل ما هستند! ـ” آلبوم آلو درخت آلو به عنوان یک چیدمان تعاملی بر روش های سنتی مشارکت متکی نیست. ورودی های حسی (لمسی و مجاورتی) به کمک میکروکنترلرها برای ایجاد یک میدی کنترلر سه بعدی استفاده می شوند. نیازی به فشردن دکمه یا کشیدن ریسمان نیست: موسیقی با کاویدن فضای اطرافتان جلوه گر می شود. انگار موسیقی آنجا تنها منتظر است تا یافته شود و پدید آید. به شرکت کننده یک دستورالعمل ساده داده می شود، «نباید درخت آلو را لمس کنی!». بدین ترتیب، فرد ترغیب می شود که از این دستور پیروی نکند. لازم نیست از روش خاصی پیروی کنید: حس و حالتان به ملودی تبدیل می شود.

مکان نمایش: گالری محسن